compen  compen

 About compen    User Info    Recent Activity    Affiliates 

W ofercie Agencji Ubezpieczeniowej PZU znajdują się różne rodzaje ubezpieczeń oferowanych na korzystnych warunkach w postaci rabatów oraz zniżek. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tylko, że wykupowałam np. ubezpieczenie podróżne na wyjazd w góry do Szwajcarii i pakiet zawierał również np. koszt akcji ratowniczej w górach, leczenie szpitalne do łącznej kwoty - żeby nie skłamać, bodajże 300 tys.
Dlatego musi mieć ze sobą EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która uprawnia do korzystania z tych usług medycznych, które przysługują obywatelom danego państwa - co jednak oznacza, że nie wszystkie zabiegi i porady są refundowane.
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania niezgodnego z przepisami prawa (na równi z umyślnym działaniem traktuje się znajomość wady lub szkodliwości wytworzonych albo dostarczonych produktów lub wykonanych prac albo innych czynności) ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez Zarząd/ Właściciela, pełnomocników i prokurentów.

Copyright - eBusinessPages  |  Home  |  Add Company  |  Ts and Cs  |  Privacy Policy  |  FAQ  |  Affiliates  |  Contact Us
Copyright - eBusinessPages  |  Home  |  Add Company  |  Ts and Cs  |  Privacy  |  FAQ  |  Affiliates  |  Contact Us